<div align="center"> <h1>stereoskopia Tamtaja</h1> <h3>Stereoskopia, trójwymiarowe zdjęcia amatorskie i prace Tamtaja wypalane w drewnie</h3> <p>stereoskopia, wypalanie na drewnie, zdjęcia 3d, tamtaj, trójwymiar</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://exled.eu/tamtaj/" rel="nofollow">http://exled.eu/tamtaj/</a></p> </div>